Modułowe zasilacze hydrauliczne

Hydronit AmericasMicroHy 
Fb Linkedin G+  YouTube  Vimeo
  • Quality and Certifications

    Quality and Certifications

Nasza polityka jakości i enetyczna

Ciągłe utrzymanie i poprawa parametrów Systemu Zarządzania Energią, w celu monitorowania i poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującym prawem.

Wyróżnianie się na trudnym rynku globalnym, charakteryzującym się szybkim rozwojem technologicznym i zaciętą rywalizacją, poprzez oferowanie produktów i usług cenionch przez klientów za jakość, niezawodność, cenę, efektywność oraz świetny design.

Certyfikaty

UNI EN ISO 9001: 2008 definiuje podstawowe kryteria, przez które każda organizacja może wdrożyć system zarządzania jakością (SZJ). QMS jest jednym z podstawowych kluczy dla rozwoju, kontrolowania i szczegółowego monitorowanie kluczowych procesów biznesowych, jak również jego działań składowych.

Certyfikat jakości to strategiczny wybór firmy, która zamierza prowadzić ciągły rozwój i doskonalenie procesów w celu poprawy zadowolenia klientów.

Nasz QMS został zintegrowany z elementami systemu 9000:2004 TQM ISO (Total Quality Management). Okresowa analiza wydajności przedsiębiorstwa jest prowadzana na podstawie danych statystycznych i badaniu czy zostały osiągnięte 31 cele jakościowe i wydajnościowe, które monitorujemy (np. satysfakcja klienta, skuteczności i efektywność, liczba i koszty reklamacji od klientów i dostawców, oszczędność energii,...). Jest to proces odgórny, kontrolowany poprzez audyt wewnętrzny. Ta ciągła samoocena prowadzi do doskonałości w rozwoju produktów, usług i marketingu.

Energia słoneczna

Nasza siedziba w Varedo, we Włoszech, została zaprojektowana tak, aby zminimalizować zużycie energii i paliw kopalnych. Budynek jest izolowany przy użyciu głównie naturalnych materiałów (włókna drewna i korka), wymaga tylko 7,4 kWh/m3/y energii do ogrzewania zimą i 3,2 kWh/m3/y mocy do chłodzenia w okresie letnim.

Panele fotowoltaiczne 60 x 230W zapewniają energię dla naszych linii produkcyjnych, oświetlenia biurowego i klimatyzacji, minimalizując nasz wpływ na środowisko. Około 60% energii elektrycznej w zakładzie jest produkowana samodzielnie. Kolektory słoneczne ogrzewają również wodę na potrzeby zakładu.

UNI EN ISO 16001: 2009

Hydronit Srl był pierwszym producentem zasilaczy hydraulicznych w Europie, a także jedną z pierwszych firm we Włoszech, która uzyskała certyfikat UNI CEI EN 16001: 2009i, przekształcony następnie w UNI EN ISO 50001:2011. Norma ta określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i poprawy systemu zarządzania energią. Zapewnia to ramy dla określenia polityki i celów energetycznych firmy, jak również planu do osiągnięcia wyznaczonych celów. Celem 50001:2011 pl jest bardziej wydajne i zrównoważone wykorzystanie energii, głównie poprzez wstępną ocenę kwestii zarządzania energią i kontroli tych aspektów.

Uzyskanie certyfikatu UNI CEI EN 50001:2011 jest kolejnym krokiem w kierunku uznania naszego przedsiębiorstwa za firmę odpowiedzialną społecznie i chroniącą środowisko naturalne.

Via Pastrengo, 62
Varedo 20814-Włochy
Tel. +39.0362.1841.210
Fax +39.0362.1841.214
E-mail: . .
P.I. 04062040961


logo hydronit small bottom